Hoppa till sidans innehåll

Hantering av hästar och säkerhetsrutiner


Policy gällande hästhållning är viktig ur flera aspekter.

Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa.

Policyn är en vägledning i arbetet med hästar, skall ständigt hållas levande och ska därför uppdateras och utvecklas vidare.

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt, har för arbetsuppgiften lämplig klädsel samt även visar en god servicemedvetenhet.

Dokumentet är en beskrivning av det dagliga arbetet med hästar och anläggningen. Ny personal samt nya elever och medlemmar ska sätta sig in i dokumentet samt reflektera över hur hästhållning och hantering av hästen utförs på ett yrkesmässigt och professionellt sätt.

Vilket förhållnings- och arbetssätt ska jag ha för att lösa alla uppgifter så att hästens välbefinnande sätts i centrum samtidigt som jag använder ett säkerhetstänkande?

TFRK: s personal och medlemmar visar i sitt arbete med hästar gott omdöme och är goda förebilder!

Säkerhetsrutiner och personlig skyddsutrustning:

 

Personlig skyddsutrustning bärs vid respektive aktivitet

Ridning

Godkänd hjälm är obligatoriskt vid all form av ridning. Säkerhetsväst ska bäras av alla vid hoppning utomhus, men rekommenderas att bäras vid all ridning. Personer under 18 år måste bära väst vid all hoppning och all uteritt. Stövlar eller skor med klack är obligatoriskt. Ridbyxor, långa chaps eller shortchaps rekommenderas. Långt hår bör vara uppsatt.

Longering/tömkörning

Hjälm och handskar ska bäras, lämpliga skor och pisk bör användas.

Reflexer

Reflexer används vid ridning i mörker.

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel samt sko med stålhätta. Hörlurar eller hörsnäcka bärs högst i ett öra under stallarbete eller hantering av häst.

Hästhantering

Grimma och grimskaft/kedjegrimskaft skall användas när hästarna leds. Handskar bör användas. Hjälm skall bäras vid in- och utsläpp i hagen. Barn under 15 år ska alltid bära hjälm i stallet.

Anläggningsskötsel samt reparationer

Skyddskor, skyddsglasögon, hörselskydd, hjälm, sågskydd, munskydd mm ska användas vid allt arbete där risker föreligger vid anläggningsskötsel samt vid reparationer.Klädsel mm.

Smycken

Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är inte att rekommendera. Om så föreligger skall de vara övertäckta så att inget kan fastna i dem. Smycken kan utgöra en säkerhetsrisk. De bör vara diskreta och användas på egen risk.

Mobiltelefon

Tala inte eller skicka/ läs sms i telefon till häst eller vid hantering av häst.

Hundar

Ska hållas kopplade på hela anläggningen.

Servicemedvetenhet

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem som behöver det tillrätta. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite om någon behöver hjälp. Det är viktigt att alla trivs och känner sig väl mottagna på TFRK!

 

Leda häst

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft, kedjegrimskaft eller ledträns. Kedjan placeras under hästens underkäke. Personlig skyddsutrustning beaktas. 

Genomförande

Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den med tygeln över halsen, förutom om det är en lektionshäst som är på väg till lektion, då ska tygeln vara kvar på halsen.

Genom dörr

Öppna dörren helt och ställ upp den med avsedd hake. Tänk på att stänga dörrarna till stallen efter er igen vid temperatur under -4° C. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att igen del av utrustningen fastnar i något.

I stallgång

Grimma och grimskaft används.

 

Hagutsläpp/insläpp

Utrustning

Se leda häst. Hjälm ska bäras vid insläpp samt utsläpp.

Genom grind

Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden.

Släpp

Hästen ställs upp vänd mot grinden. Stäng grinden. Håll vänster hand över nosryggen. Släpp hästen – gå lugnt därifrån. Vid minusgrader ska grinden ska vara stängd även när hagen är tom – elrepen krymper annars och blir svåra att få att räcka.

Släpp av flera hästar

För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 meter lucka). Vänd dem mot staketet och stäng grinden. Håll vänster hand över nosryggen, släpp samtidigt på given signal och gå lugnt därifrån.

Hagutsläpp med lösa hästar

Hjälm ska bäras. Se till att alla linor är uppsatta, och inga obehöriga personer är i vägen. Kontrollera att inga redskap, kärror ed finns där hästarna ska gå. Släpp ut hästarna till respektive hage i förutbestämd ordning. Börja släpp den häst som står längst bort från ytterdörren. Öppna boxdörren helt, och gå därefter åt sidan. Håll säkerhetsavstånd på minst tre meter till hästarna. Om det blir stopp, använd redskap att putta till hästarna med, t ex lång kvast, longerpiska ed.

Haginsläpp med lösa hästar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. Haginsläpp med lösa hästar

Hjälm ska bäras. Minst två personer ska hjälpas åt. Se till att alla linor är uppsatta, och inga obehöriga personer är i vägen. Kontrollera att inga redskap, kärror ed finns där hästarna ska gå.

Personen som öppnar hagen:

Öppna grinden till hagen, och gå därefter undan. Häng upp grindhandtaget ordentligt, se till att inte grindtrådarna går i marken. Gå efter hästarna in, håll säkerhetsavstånd på minst tre meter. Om det blir stopp, använd redskap att putta till hästarna med, t ex lång kvast, longerpiska ed.

Personen som finns i stallet för att ta emot:

Se till att ytterdörrarna är stängda och alla aktuella boxdörrar är öppna. Slussa därefter in hästarna ett par i taget. Stäng boxdörrarna/ sätt fast i spiltorna innan nästa par släpps in. Håll säkerhetsavstånd på minst tre meter när de är lösa i gången. Använd långt redskap för att vid behov visa vägen/ hindra fel väg. Skulle någon häst gå in på fel plats, iaktta försiktighet när den ska flyttas. Led helst i grimma ut till rätt box/ spilta.

 

Ridning/longering

Upp- och avsittning

Upp- och avsittning sker samtidigt om det är flera ryttare. Uppsittningspall bör användas.

Vid ridning i grupp: Hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. I ridhus/ridbana sker upp- och avsittning på medellinjen.

På- och avklädning av jacka/täcke

På och avklädning av jacka/täcke sker innan uppsittning eller om annan person håller hästen. Jacka/täcke placeras på anvisad plats.

Ridhus

Vid inträde i ridhus: Knacka – invänta svar – fråga om du kan komma in. Vid utträde: Gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras på anvisad plats.

Regler

Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade. Reglerna finns att läsa i ridhusen, samt på hemsidan www.tfrk.se

Hoppning

Hoppning bör ske med minst en person närvarande. Hoppning (fler än ett par hinder) och longering får endast bedrivas på bokade tider eller med övriga ryttares medgivande. Hindermaterial som togs fram ska också ställas tillbaka i god ordning där det togs. Tävlingshinder får aldrig användas.

Longering

Får endast bedrivas i ridhusen på bokad tid eller med övriga ryttares medgivande. Hjälm ska bäras, handskar, lämpliga skor och pisk bör användas.

Uteridning

Uteridning sker helst två och två eller i grupp. Lämna färdmeddelande när du rider ut, vem som rider ut, när man rider, vart man rider och mobilnummer. Mobiltelefon medförs för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid eventuellt möte med annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridning anpassas efter den minst rutinerade.

Externa tränare

De tränare/ridlärare du kan välja att träna privat för är ridskolans ridlärare samt de anlitade tränare som TFRK har samarbete med. Om annan tränare är önskvärd skall det alltid ske efter överenskommelse med verksamhetchefen. Vid arrangerade träningstillfällen där man är fler än 2 ryttare måste man boka ridhuset.

Externa hästar

Hantering och ridning av hästar som inte är uppstallade på anläggningen omfattas av policyns ramar. Externa hästar får inte tas in i anläggningens stall eller hagar.Lastning

Utrustning

Träns eller grimma med kedjegrimskaft. Longerlina att hålla i rekommenderas. Hjälm och handskar bör bäras.

Genomförande

Lastning genomförs av utbildad person på vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare.


Foder- och ströhantering

Hantering av hö

Hö förvaras i ladan. Vid användning, tänk på att kontinuerligt använda det hö som ramlat ned på marken (löshö) innan det blir dåligt.

Hösilage

Hösilagebalar förflyttas med traktor av behörig personal. Använd fodervagnar vid fördelning av hösilage i stallet. Lämna alltid vagnen påfylld. Väg givorna. 

Kraftfoder

Kraftfodersäckar flyttas med säckkärra för att undvika icke ergonomiska lyft. 

Strö

Spån kommer i säckar på pallar. Säckarna tas ner av behörig personal. Man får under inga omständigheter klättra på pallarna.

Utgödsling

Boxar och spiltor mockas minst en gång per dag. Antingen tillämpas växelströbädd (oftast sommartid), där all spillning och urin tas bort, eller mockas det bädd (vintertid), där all spillning och en del urin tas bort. Mockning ska i första hand ske när hästarna är ute, i annat fall måste hästen bindas upp. Kärran töms på gödselstacken utanför stallet. Alla redskap rengörs och hängs upp/ ställs tillbaka efter användning.

 

Maskiner * se behörighetslista för vilka som får använda maskinerna

Traktor

Traktorn får bara användas av behöriga personer (som godkänts av verksamhetschefen) och enbart i verksamhetssyfte. Den ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till hästar och elever. Alla eventuella skador och behov av reparationer ska omedelbart rapporteras till verksamhetschefen.

Fyrhjuling

Fyrhjulingen får bara användas av behöriga personer med förarbevis (som godkänts av verksamhetschefen) och enbart i verksamhetssyfte. Den ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till hästar och elever. Alla eventuella skador och behov av reparationer ska omedelbart rapporteras till verksamhetschefen.Skötsel och skötselrutiner

Stallet

Häst i box

Hästar sköts i respektive box/spilta eller vid skötselplatserna i gången. Vid uppställning i gången får hästen ej lämnas utan uppsikt. När lektionshäst passerar måste hästen tas in i sin box. Vid mockning, skötsel eller hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. När hästen fångas eller släpps i boxen står skötaren mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli instängd. Var extra aktsam när du hantererar din häst sommartid pga alla flugor. Hjälm rekommenderas vid all hantering av häst.

Spolplats/skötselplats

Spolspiltan/skötselplats används vid behov och skall rengöras omedelbart efter användande.

Foder

Alla hästar fodras samtidigt. Ska någon iväg och tävla eller åka tidigt skall alla hästar fodras i stallet.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning.
Stallgången ska vara fri från föremål.

Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt.
Alla redskap och alla utrustning förvaras rengjord på avsedd plats.


Kontroll av stallet

När man kommer till stallet på morgonen bör man iaktta vissa saker:

Stalluft

Vi eftersträvar en jämn temperatur, relativ luftfuktighet 60-80 % (isolerade stallar) samt god luftomsättning.

Stämning

Notera om det finns något tecken på oro eller om någon häst visar annat avvikande beteende.

Ordning

Kontrollera att all inredning är hel samt att ströbäddarna är som vanligt. 

Vattenkoppar

Kontrollera vattenkopparnas funktion vid varje mockningstillfälle. 

Avvikelserapport

Vid avvikelser rapporteras detta omgående till ansvarig. 

När man lämnar stallet på kvällen

Dörrar och spiltor

Kontrollera att alla hästarna sitter fast samt att alla boxdörrar är ordentligt stängda.

Vatten

Se till att de hästar som dricker i hink har vatten.  

Undvik att arbeta ensam i stallet! Är du ensam ha alltid mobiltelefon med dig. Minderåriga får inte ensamma ansvara för fodring och tillsyn av hästar. Vid stängning av anläggningen rekommenderas att man alltid är två.Hästens dagliga vård

Basskötsel

Hästen får en basskötsel (visitation och borstning) varje dag.

Checklista

 • Hästen binds upp vid all skötsel.
 • Visitera
 • Borsta av och rykta.
 • Hasspetsar kan rengöras med blöt svamp.
 • Rengör man och svans. Plocka spån och strån ur svansen. Var sparsam med att borsta svansen, använd inte piggborste.
 • Borsta man och pannlugg.
 • Håll rent runt ögon och näsborrar.
 • Tvätta skapet vid behov.
 • Kratsa hovarna.

Frisering

Hästarna ska vara föredömligt friserade. Klippta svansar och rykta/klippta manar. OBS! Endast personal eller person som fått tillåtelse av verksamhetschef får frisera hästarna.

Klippning och täckning

Klippning och användande av täcke varierar efter hästens behov. Läs ev skylt vid hästens box/spilta, eller fråga personalen. Täcken ska när de inte används hängas upp på respektive hästs täckhängare/ spiltvägg.

Visitation

Noggrann visitation kan göra så att du på ett tidigt stadium kan upptäcka begynnande skador och hinna förebygga dessa. Hästarna visiteras före och efter ridning. Alla skador, brister i hovbeslag etc anmäls till anvarig. Häst som uppvisar sjukdomssymtom eller verkar trött tempas.

Daglig visitation

Kontrollera regelbundet hästarna

Genomförande

 • Alert blick
 • Öronspel
 • Kroppshållning
 • Andning, puls
 • Slemhinnor
 • Sår, värme i hud, svullnader
 • Hovbeslag
 • Krubban, vattenkoppens skick
 • Urin och träck (konsistens, färg, lukt)
 • Observera ordningen i boxen, har hästen varit orolig under natten, kolik?

Normalvärden:
Puls 28-40 slag/min
Andning i vila 8-16 slag per minut.
Temperatur: 37,2-38,2 grader (det är viktigt att veta vilken som är hästens normala temperatur)

Mundering/puts

Utrustningens skick

Utrustningen hålls ren och hel. Noggrann puts av mundering sker direkt efter varje ridpass för att därefter hängas upp på avsedd plats. Betten sköljs noga av och foderrester mm avlägsnas.

Täcken

Täcken förvaras snyggt hopvikta på avsedda hängare vid varje häst. Högst två täcken får förvaras på varje hängare.


Hästens hälso- och sjukvård

Sjukvård

Sjukvårdsskåp finns i stora sadelkammaren. Brister i stallets sjukskåp anmäls till ansvarig.

Medicinering

Läkemedel hanteras på ett säkert sätt. Vid medicinering i fodret iakttas stor noggrannhet för att minimera risken för doping av annan häst. Boxen märks upp med Häst under medicinering! Alla mediciner måste hållas inlåsta!

Placering

Häst förflyttas inte till annan box eller spilta utan anvarigs medgivande.

Uppdaterad: 22 AUG 2017 11:02 Skribent: Emelie Andersson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Trollhättans FRK - Ridsport
Ängens Gård
46191 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 0520500050
E-post: This is a mailto link